Slamsugning BRF. Svedmyra Stureby

Slamsugning förebygger problem med igensatta brunnar och avloppsledningar, vilket kan leda till kostsamma översvämningar. Svensk Rörinstallation erbjuder slamsugning för allt från dagvattenbrunnar till fettavskiljare. Här kan ni se en BRF ute i Svedmyra, Stureby (Oppundavägen 21-35) med att slamsuga deras avloppsledning till hela bostadsrättsföreningen (Jordabalken 1). Vi valde att utföra en Heltömning, vilket innebär helt enkelt att allt ur det som ska slamsugas töms och rengörs.

Är ni i behov av en högtrycksspolning runt Stockholm? Vår spolbil utför bland annat stamspolning, spolning av avloppsledningar och     . Boka ett kostnadsfritt platsbesök här!

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Epost *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *