Vi genomför löpande service, ny-, om- och tillbyggnadsentreprenader i bland annat industrilokaler,
lägenheter, villor, radhus och kontorsbyggnader.
Därutöver jobbar vi med projekt från bland annat anbud och upphandlingar.

.

.

Kontakta oss idag

.

.

Färsna, Norrtälje


Nyproduktion av 44 stycken bostadsrättslägenheter i Färsna, Norrtälje. Detta uppdelat på 4 st hus i 3 våningar med tvättstuga
i varje hus på våning 3. Området förses med fjärrvärme som levereras av Norrtälje Energi. Planeras vara klart under 2016.

.

.

Åkersberga brandstation


Uppförande av ny brandstation placerad i Åkersberga. Planeras vara klart i slutet av 2016.

.

.

Kv. Förrådet, Norrtälje


Nyproduktion av 186 st hyresrättslägenheter i centrala Norrtälje.

.

.

Pålsunds Strand, Vaxholm


Detta objekt omfattar nyproduktion av 16 st bostäder i form av 8 st parhus inom den nybildade fastigheten Vaxön 1:106 vid Pålsundet i Vaxholms kommun. Beräknas vara klart i slutet av 2016.

.

.

Solängen Färsna, Norrtälje


Objektet avser nybyggnad av 20 stycken lägenheter i bostadsrätt form. Lägenheterna ryms i 2 stycken huskroppar med 10 stycken lägenheter i varje. Planeras vara klart i slutet av 2016.

.

.

.

Kontakta oss idag

.